برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B11-02-235
روش‌های تدبر سوره‌ای - مدرسه اسماء الحسنی (علوم پایه)
تدبر سوره‌ای - برادران - پاییز 1402
الکترونیکی از 02/09/18
تا 02/12/29
30 ساعت
یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
00:00 - 23:59
19مدرسه دانشجویی علوم پایه
رایگان
ثبت نام
۱ ردیف